شرکت تولیدی تک کالا

تک کالا پولک های آلياژی و ورق های آلياژی را برای صنايع خودروسازی، صنايع الکتريکی و لوازم منزل توليد و پولک های نرم آلومينيوم خالص را برای توليد قوطی و خميرلوله جهت صنايع آرایشی، بهداشتی، غذائی، دارویی و صنعتی توليد می‌کند.

شرکت تولیدی تک کالا

تک کالا پولک های آلياژی و ورق های آلياژی را برای صنايع خودروسازی، صنايع الکتريکی و لوازم منزل توليد و پولک های نرم آلومينيوم خالص را برای توليد قوطی و خميرلوله جهت صنايع آرایشی، بهداشتی، غذائی، دارویی و صنعتی توليد می‌کند.

شرکت تولیدی تک کالا

تک کالا پولک های آلياژی و ورق های آلياژی را برای صنايع خودروسازی، صنايع الکتريکی و لوازم منزل توليد و پولک های نرم آلومينيوم خالص را برای توليد قوطی و خميرلوله جهت صنايع آرایشی، بهداشتی، غذائی، دارویی و صنعتی توليد می‌کند.

تعداد کارخانجات تولید پولک آلومینیوم در سراسر جهان بسیار کم است. ولی خوشبختانه شرکت تک کالا توفیق یافت که جدیدترین فناوری و برترین استانداردهای این صنعت را از طریق طراح ارشد شرکت اتریشی Andritz و برخی شرکتهای دیگر اتریشی بهره مند شود که استاندارد و کیفیت بالائی دارند.Numerical
Description
acc. to EN .

Short Symbol
acc. to
DIN 1712/1725(old)

Chemical
Symbol
acc. to EN .

EN AW-1070A

AL 99,7

EN AW-AL 99,7

EN AW-1050A

AL 99,5

EN AW-AL 99,5

بزودی شرکت ما هم خواهد توانست پولک های آلیاژی و ورق های آلیاژی را برای صنایع خودروسازی، صنایع الکتریکی و لوازم منزل تولید کند. پولک قوطی و تیوب از آلومینیوم نرم ( آلومینیوم با خلوص 99.5 و 99.7 درصد)  برای تولید قوطی و خمیرلوله جهت صنایع آرایشی بهداشتی ، غذایی ، داروئی و صنعتی است. قوطی های معمولا استوانه ای آلومینیوم نیز در صنایع بهداشتی، آرایشی و آئروسل استفاده می شود. پولک های ساخته شده از آلیاژهای خاص آلومینیوم برای ساخت قوطی های نوشابه و آبمیوه استفاده می شود.
همچنین می توانیم پولک ها را از آلیاژهای ویژه آلومینیوم تولید کنیم که موارد مصرفشان در تولید قطعات اکستروژن صنایع خوردوسازی، حفاظ های الکترونیکی، مبدل های حرارتی و فناوریهای پیشرفته صنایع هوا-فضا است.