شرکت تولیدی تک کالا

تک کالا پولک های آلياژی و ورق های آلياژی را برای صنايع خودروسازی، صنايع الکتريکی و لوازم منزل توليد و پولک های نرم آلومينيوم خالص را برای توليد قوطی و خميرلوله جهت صنايع آرایشی، بهداشتی، غذائی، دارویی و صنعتی توليد می‌کند.

شرکت تولیدی تک کالا

تک کالا پولک های آلياژی و ورق های آلياژی را برای صنايع خودروسازی، صنايع الکتريکی و لوازم منزل توليد و پولک های نرم آلومينيوم خالص را برای توليد قوطی و خميرلوله جهت صنايع آرایشی، بهداشتی، غذائی، دارویی و صنعتی توليد می‌کند.

شرکت تولیدی تک کالا

تک کالا پولک های آلياژی و ورق های آلياژی را برای صنايع خودروسازی، صنايع الکتريکی و لوازم منزل توليد و پولک های نرم آلومينيوم خالص را برای توليد قوطی و خميرلوله جهت صنايع آرایشی، بهداشتی، غذائی، دارویی و صنعتی توليد می‌کند.

مدیرعامل: احمد ماندگاران
- mondegaran@tak-kala.net   

مدیر فروش و بازاریابی: سامان شاهپوری
- saman.shahpouri@tak-kala.net   

روابط عمومی:
info@tak-kala.net

تلفن و فاکس
تلفن: ٠٨٧٥ ۸۸۹٤ ۲١ ۹۸ +
تلفن: ۹٧۹٦ ۸۸۹٠ ۲١ ۹۸ +
فاکس: ٠٥٨٣ ۸۸۸۹ ۲١ ۹۸ +

نشانی : خیابان طالقانی ، پلاک ٢٥١ ، طبقه هفتم ، تهران ، ایران
صندوق پستی: ٤٤۸٥-١٤١٥٥
 

 
* نام کامل
* ايميل
تلفن
* متن پيام